O mnie

Jakub Majewski, doktor nauk prawnych, autor rozprawy doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego pt. „Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej” i monografii pod tym tytułem.

Od niemal ćwierć wieku jestem obecny na stadionach i halach sportowych w Polsce i Europie. Kibicowałem na „Żylecie”, teraz bardziej obserwuję, analizuję i doszukuję się sensu w dzisiejszym futbolu, o który coraz trudniej na najwyższym poziomie.

Szczególną uwagę skupiam na kwestiach bezpieczeństwa imprez masowych, którym, poza pracą doktorską, poświęciłem kilka prac naukowych, w tym glosę do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. ws. zakazu klubowego. Poruszam w nich tematykę relacji prawnych na linii kibice-kluby, kibice-państwo i kluby-państwo. Biorę też udział w konferencjach naukowych dotyczących piłki nożnej i zjawisk jej towarzyszących.

Od 2007 r. piszę o Legii i sprawach bezpieczeństwa w największym legijnym portalu Legioniści.com.

Jestem też dumnym tatą młodego zawodnika „Wojskowych”.